2018.

Ana Dekanić
Jelena Dragojević

2017.

Jelena Dragojević
Ana Dekanić

2016.

Nina Marn
Jelena Dragojević
Ana Dekanić

2015.

Nina Marn

2014.

Nina Marn

2013.

Želimira Filić
Nikolina Stojanović
Nina Marn

2012.

Želimira Filić
Nikolina Stojanović

2011.

Želimira Filić
Nikolina Stojanović

2010.

Robert Bakarić
Vlatka Antolović

2009.

Vlatka Antolović
Nikolina Nakić

2008.

Sunčica Bosak
Gordana Nedić

2007.

Snježana Jurić
Marko Marjanović

2006.

Snježana Jurić
Marko Marjanović

2005.

Branka Jeličić
Vlatka Petrović

2004.

Branka Jeličić
Vlatka Petrović

2003.

Morana Biljaković
Duje Bonacci

2002.

Marina Ferenac
Ana Hruš
Dragomira Majhen

2000.

Marcela Čović
Ksenija Durgo
Igor Jurak

1999.

Milica Arnerić
Vlatka Makanec
Tomislav Domazet Loso

1998.

Anamaria Brozović
Ivana Crnić

1997.

Suzana Borović
Eduard Dolušić
Petar T. Mitrikeski

1996.

Jadranka Lončarek
Jasmina Rokov

1995.

Dubravka Hranilović
Tihomir Vukelja

1994.

Branka Pivčević
Ivan Škrtić

1993.

Andreja Ambriović
Sonja Durajlija

1992.

Jasmina Muraja
Sanja Sever